Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

thumbnail

Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ


Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ là giải thưởng danh giá, chính vì thế Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cũng rất tỉ mỉ và đòi hỏi nhiểu mặt, chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé
1. Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ:
Kỷ niệm chương “Vì thể hệ trẻ”- Phần thưởng cao quý nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam, đạt các Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ sau:a) Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách, không chuyên trách và cán bộ công nhân viên làm việc tại cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt các tiêu chuẩn sau:
- Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ chung: Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, có phẩm chất đạo đức tốt, có sáng kiến đem lại hiệu quả cho công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; đạt danh hiệu lao động giỏi trở lên; không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong thời gian quy định để xét tặng.
- Thời gian giữ chức vụ công tác:
+ Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH tỉnh, Thành Đoàn và tương đương; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp huyện và tương đương có thời gian giữ chức vụ 5 năm liên tục trở lên.
+ Ủy viên BCH huyện Đoàn và tương đương; cán bộ Đoàn, Hội, Đội chuyên trách từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ phụ trách công tác Đội, cán bộ Hội LHTNVN cấp xã, phường, huyện có thời gian công tác từ 07 năm trở lên.
+ Cán bộ Đoàn, Hội, Đội không chuyên trách có thời gian công tác 8 năm trở lên.
+ Cán bộ làm công tác phục vụ tại cơ quan chuyên trách của Đoàn có công tác từ 10 năm trở lên.
b) Cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp
+ Có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị công tác; tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đơn vị 3 năm liền được công nhận là đơn vị xuất sắc.
+ Là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh niên noi theo.
- Thời gian giữ chức vụ công tác
+ Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng, các đồng chí trưởng, phó ban Đảng; cấp trưởng, phó các đoàn thể ở Trung ương; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Quốc hội, Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư huyện, thị, thành ủy và tương đương; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã và tương đương; lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố; các đồng chí chính ủy, thủ trưởng các đơn vị trong quân đội từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên; các đồng chí là trưởng phó công an từ cấp huyện và tương đương trở lên có thời gian giữ các chức vụ từ 5 năm trở lên.
+ Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch cấp xã, phường và tương đương, lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc các đơn vị tương đương cấp huyện có thời gian giữ các chức vụ từ 07 năm trở lên.
c) Tiêu chuẩn xét kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ: Những người hoạt động trong các lĩnh vực khác
- Những người có nhiều công lao trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTNVN, Hội SVVN, Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh.
- Những người công tác trong lĩnh vực giáo dục. KHCN có nhiều công trình khoa học, nghiên cứu, giảng dạy, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
- Những người công tác trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí, xuất bản có nhiều công trình, tác phẩm có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
- Những người công tác trong lĩnh vực kinh tế, xã hội có nhiều đóng góp, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
- Những người có công lao trong sự nghiệp xây dựng và củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa thanh thiếu niên Việt Nam với nhân dân các nước(đối với người nước ngoài).

Chưa có bình luận