Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

thumbnail

Logo biểu trưng hội người cao tuổi và ý nghĩa của chúng


Bạn có biết biểu trưng hội người cao tuổi ở Việt Nam? Bạn có biết nó ra đời như thế nào và có ý nghĩa như thế nào không? Hãy cùng bài viết sau tìm hiểu nhé!
Hình tượng chính của biểu trưng hội người cao tuổi Việt Nam là cây đa. Cây đa là loại cây có sức sống mãnh liệt, trường  tồn với thời gian. Là “cây cao bóng cả” tán rộng che mát cho cả một khoảng không gian rộng lớn. Cây đa là hình ảnh quen thuộc với hầu hết mọi người dân Việt Nam.Như cây đa Tân Trào đã đi vào lịch sử, vào tháng tám năm 1945 Bác Hồ triệu tập Quốc dân Đại hội, quyết định Tổng khởi nghĩa khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau này, cũng dưới cây đa Tân Trào, Đồng chí Võ Nguyên Giáp làm lễ xuất quân và đọc lời thề của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân quyết tâm thực hiện Quân lệnh số 1  của Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc.
Trên thế giới, một số nước cây đa cũng có nhiều ý nghĩa tương tự. Ở tại Đại hội Quốc tế Người cao tuổi họp vào thời gian 26-7-1982 ở Viên (Nước Áo) được tổ chức Liên hợp quốc triệu tập với sự tham gia của đại diện 170 nước, đã đống ý lấy bức họa “Cây đa” của họa sĩ người Mỹ Ô-xca, 82 tuổi, làm biểu tượng cho người cao tuổi. Từ đây, ngày 1-10 hàng năm được chọn là ngày Quốc tế Người cao tuổi. Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập ngày 24-9-1994, cũng lấy hình ảnh cây đa làm biểu trưng hội người cao tuổi với hình tròn nhỏ có cây đa già, ở phía trên cây đa sum suê tỏa bóng và kèm theo đó là lá cờ Tổ quốc đỏ thắm đang tung bay. Một biểutrưng hội người cao tuổi như vậy vừa mang ý nghĩa quốc tế, lại rất gần gũi, thân thiết với người cao tuổi Việt Nam, thể hiện ước muốn trường thọ, tính nối tiếp giữa các thế hệ, tính cộng đồng trên thế giới.
Để thuận tiện cho việc sử dụng biểu trưng hội người cao tuổi Việt Nam trong các hoạt động in ấn, in giấy chứng nhận mừng thọ, mừng thượng thọ, mừng thượng thượng thọ hoặc các hoạt động khác nếu có nhu cầu


Chưa có bình luận